Valsts Lauku tīkls Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Zemkopības Ministrija

Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu izvēle

Test(strādā izpildot visu pēc kārtas):
Investīcijas ar fermas lielumu 60 - zemei: 0; dzīvn: 0; tehnika: 0; darbinieki: 0; būves: 0

Zeme

Saimniecībā izmantojamās zemes daudzums (hektāros). Tiek pieņemts, ka zemes hektārs izmaksā 1500 Ls, kam plānotā vidējā zāles ražība 25t/ha, siena ražība 8t/ha, skābbarības ražība 25t/ha un graudaugu ražība 3t/ha. Papildus informāciju meklēt sadaļā informācija

Resursa nosaukums Vienību skaits Optimālā cena Izvēlētā cena
zeme 151.58 227370
Kopsumma: 151.58 227370