Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu izvēle

I LOPKOPĪBAS SADAĻA

bullet Slaukšanas iekārtu izvēle

bullet Govju šķirņu raksturojums

bullet Telīšu izaudzēšana ganāmpulka atjaunošanai

bullet Piensaimniecības ganāmpulka atražošana

bullet Ēdināšanas apsaimniekošana

bullet Mītņošana un labturība

bullet Veterinārmedicīnas bloks

II AUGKOPĪBAS SADAĻA

bullet Ziemāju labības

bullet Vasarāju labības

bullet Zālāju ierīkošana un kopšana

bullet Stiebrzāļu un tauriņziežu raksturojums