Valsts Lauku tīkls Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Zemkopības Ministrija

Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu izvēle

Racionāla piena lopkopības modeļa izvēle ir veidota ar mērķi, lai piensaimnieki gūtu informāciju par jaunākajām piensaimniecību apsaimniekošana metodēm, kā arī iespējamajiem piensaimniecību modeļiem veidojot jaunu saimniecību. Šīs interneta rīks ir ilggadīgas SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” darbības rezultātu apkopojums piensaimniecības sektorā, ar kura palīdzību piensaimniekiem būs iespēja aprēķināt, kā saimniekot intensīvāk, ekonomiskāk un efektīvāk.

Atbilstoši piensaimniecību attīstības tendencēm Latvijā interneta rīkā ir iekļautas četru dažādu lielumu fermu tehnisko projektu skices un piensaimniecības kompleksa izbūves izmaksām, kuras veidotas pēc optimālākām, ekonomiski pamatotām un efektīvākām saimniekošanas metodēm. Aprakstošajā daļā (informācija) ir iekļauti apraksti par slaukšanas tehnoloģijām, dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipiem, to labturību un informācija par biežāk novērotajām dzīvnieku slimībām. Ir izveidota arī augkopības sadaļa, kurā ir ietvertas lauku apsaimniekošanas tehnoloģijas, kultūraugu īss raksturojums un audzēšanas īpatnības, kā arī konspektīvs apraksts par kultūraugu slimībām.

Saimniecībā izvēle
Saimniecības lielums Apraksts

bullet Kompleksa ģenerālplāns

bullet Tehniskā projekta novietnes skice

bullet Kompleksa ģenerālplāns

bullet Tehniskā projekta novietnes skice

bullet Kompleksa ģenerālplāns

bullet Tehniskā projekta novietnes skice

bullet Jaunlopu novietnes tehniskā projekta skice

Kompleksa ģenerālplāns:
bullet Novietnes tehniskā projekta skice ar karuseļa slaukšanas tipa iekārtu
bullet Tehniskā projekta novietnes skice

Kompleksa ģenerālplāns:
bullet Novietnes tehniskā projekta skice ar skujiņas slaukšanas tipa iekārtu
bullet Tehniskā projekta novietnes skice

Interneta rīks tapis ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu. Visi ietvertie fakti interneta rīkā ir balstīti uz iegūtiem ilggadīgiem, praktiskajā darbībā pārbaudītiem speciālistu pētījumiem. Autoru kolektīvs pateicas par sniegto palīdzību interneta rīka tapšanā projektētājam Vitālijam Murikovam, ēdināšanas speciālistei Antrai Gražulei, SIA Konekesko Latvija VIP klientu tirdzniecības pārstāvim Ģirtam Lustem, SIA GEA Farm Technologies Latvijā vadītājam Andrim Kurgam un kompānijai SIA DeLaval par nesavtīgi sniegto tehnisko un informatīvo atbalstu „Racionāla piena lopkopības ražošanas modeļu izvēle” interneta rīka tapšanā, kā arī programmētājam Jānim Baradakam.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” interneta rīka autoru kolektīvs no Augkopības nodaļas Ingrīda Grantiņa un Laura Ludevika, no Lopkopības nodaļas Jānis Kažotnieks, Dainis Arbidāns, Ilmārs Gruduls un Kārlis Zauers, no Ekonomikas nodaļas Santa Pāvila un Jevgēnijs Maļiko cer, ka publicētais datu materiāls būs pamats tālākai spēcīgu piena ražošanas saimniecību attīstībai Latvijā.